Kategorie

§1 DEFINICJE
 1. Katalog - strona internetowa www.mitronik.com zawierająca wypis z oferty handlowej wraz z opisami oraz możliwością składania zamówień dla określonej grupy klientów.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z internetowych zasobów katalogu.
 3. Rejestracja - proces utworzenia konta użytkownika wraz z określeniem poufnych parametrów dostępu.
 4. Konto Użytkownika - panel umożliwiający zarządzanie istotnymi opcjami dotyczącymi realizacji usług katalogowych.
 5. Usługi Katalogowe - funkcjonalności katalogu umożliwiające składanie zamówień oraz wgląd w status ich realizacji oraz inne konieczne dane.
 6. Klient - zarejestrowany użytkownik posiadający konto ze zweryfikowanymi danymi oraz statusem określającym indywidualny poziom cenowy.
 7. Poziom cen - Wysokość cen uwzględniająca wartość rabatu przydzieloną danej grupie klientów.
 8. Towar (produkt) - pozycja znajdująca się w katalogu.
 9. Sprzedawca, Właściciel (Administrator) - MITRONIK Krzysztof Różański, 60-764 Poznań ul. Siemiradzkiego 11.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Katalogu, a w szczególności zasady składania zamówień na zawarte pozycje oraz inne działania związane z korzystaniem z jego treści.
 2. Do korzystania z Katalogu w podstawowym jego zakresie, konieczne jest wykorzystywanie przeglądarek internetowych w pełni wspierających bieżące standardy w tym technologię "cookies".
 3. Do składania zamówień i prowadzenia korespondencji, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Katalogu zgodnie z przydzielonym dostępem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Katalogu. Zabroniona jest ingerencja w jego elementy techniczne oraz treść.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Katalogu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub inne anomalie spowodowane niekompatybilnością infrastruktury lub oprogramowania po stronie Użytkownika.
 7. Przeglądanie zawartości Katalogu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu do systemu a w wypadku braku takiej możliwości po założeniu konta. Zapytania dotyczące treści katalogu należy składać drogą elektroniczną przy użyciu dostępnego formularza kontaktowego lub telefonicznie.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Katalog nie stanowi narzędzia do stałego utrwalania i przechowywania treści. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone treści będą stale dostępne i nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie lub utratę.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Katalogu mogą być zgłaszane obsłudze technicznej przy pomocy formularza kontaktowego.
§3 REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Dostęp do treści katalogu na warunkach ogólnych nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.
 2. Uzyskanie dostępu do Usług Katalogowych wymaga utworzenia konta.
 3. Proces rejestracji polega na wprowadzeniu do systemu wymaganych danych poprzez odpowiednie formularze. Użytkownik tym samym zobowiązuje się zachować poufność i ochronę w zakresie posiadanych danych umożliwiających dostęp do panelu Konta Użytkownika. W wypadku uzasadnionego podejrzenia dostępu osób trzecich Administrator zawiesi dostęp do czasu wyjaśnienia.
§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Rozpoczęcie procesu formowania zamówienia odbywa się po dodaniu pierwszego przedmiotu i nie wymaga logowania.
 2. Podczas całego procesu Użytkownik jest na bieżąco informowany o ilości zamawianych pozycji oraz ich wartości zgodnie z przydzielonym poziomem cen.
 3. Finalizacja zamówienia następuje w momencie skompletowania wszystkich koniecznych danych, ich weryfikacji oraz akceptacji warunków zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zawarciem umowy handlowej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
§5 POZIOMY CENOWE
 1. Niezalogowani Użytkownicy oraz wszyscy posiadający aktywne konto, którzy nie poddali się weryfikacji i uzyskaniu statusu Klienta, są przydzieleni do grupy o statusie nie uwzględniającym poziomów rabatowych.
 2. Zweryfikowani użytkownicy uzyskują status Klienta i przysługujący poziom cen uwzględniający odpowiedni rabat.
§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI
 1. Realizacja następuje automatycznie, kiedy złożone zamówienie wpływa od zweryfikowanego użytkownika, który posiada status Klienta.
 2. Zamówienia od nowych użytkowników są weryfikowane drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Informacja o każdorazowej zmianie statusu realizacji zamówienia jest dostarczana drogą elektroniczną.
 4. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, dział handlowy kontaktuje się z klientem w celu ustalenia zakresu realizacji.
 5. Klient określa wybraną metodę płatności podczas składania zamówienia.
 6. W wypadku płatności drogą elektroniczną, zamówienie jest podstawą do dokonania zapłaty.
 7. Klient otrzymuje fakturę za zamówiony towar razem z dostarczanym towarem.
 8. Dostawa odbywa się zgodnie z opcją dostawy określoną w danym zamówieniu.
§5 INFORMACJA O ZWROCIE TOWARU
 1. Klient ma możliwość powiadomienia Sprzedawcy o zamiarze zwrotu towaru poprzez panel klienta.
 2. Procedura zwrotu określona jest indywidualnie w treści umowy akceptowanej podczas składania zamówienia.
§5 NEWSLETTER
 1. Odwiedzający jak i zarejestrowany Użytkownik może zapisać się do biuletynu i tym przyjmować korespondencję handlową na swoją skrzynkę e-mail.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji korzystając z opcji dostępnych w panelu klienta.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść zamieszczona na stronach Katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Katalog korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Blokada plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie katalogu po stronie Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści dokumentu Warunków Użytkowania Strony z koniecznych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.