§1 DEFINICJE
 1. Katalog - strona internetowa www.mitronik.com zawierająca wypis z oferty handlowej wraz z opisami oraz możliwością składania zamówień dla określonej grupy klientów.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z internetowych zasobów katalogu.
 3. Rejestracja - proces utworzenia konta użytkownika wraz z określeniem poufnych parametrów dostępu.
 4. Konto Użytkownika - panel umożliwiający zarządzanie istotnymi opcjami dotyczącymi realizacji usług katalogowych.
 5. Usługi Katalogowe - funkcjonalności katalogu umożliwiające składanie zamówień oraz wgląd w status ich realizacji oraz inne konieczne dane.
 6. Klient/konsument -  użytkownik dokonujący zakupu w sklepie internetowym Mitronik.com.
 7. Poziom cen - Wysokość cen uwzględniająca wartość rabatu przydzieloną danej grupie klientów.
 8. Towar (produkt) - pozycja znajdująca się w katalogu.
 9. Sprzedawca, Właściciel (Administrator) - MITRONIK Krzysztof Różański, 60-764 Poznań ul. Siemiradzkiego 11.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Katalogu, a w szczególności zasady składania zamówień na zawarte pozycje oraz inne działania związane z korzystaniem z jego treści.
 2. Do korzystania z Katalogu w podstawowym jego zakresie, konieczne jest wykorzystywanie przeglądarek internetowych w pełni wspierających bieżące standardy w tym technologię "cookies".
 3. Do składania zamówień i prowadzenia korespondencji, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Katalogu zgodnie z przydzielonym dostępem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Katalogu. Zabroniona jest ingerencja w jego elementy techniczne oraz treść.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Katalogu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub inne anomalie spowodowane niekompatybilnością infrastruktury lub oprogramowania po stronie Użytkownika.
 7. Przeglądanie zawartości Katalogu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu do systemu a w wypadku braku takiej możliwości po założeniu konta. Zapytania dotyczące treści katalogu należy składać drogą elektroniczną przy użyciu dostępnego formularza kontaktowego lub telefonicznie.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Katalog nie stanowi narzędzia do stałego utrwalania i przechowywania treści. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone treści będą stale dostępne i nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie lub utratę.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Katalogu mogą być zgłaszane obsłudze technicznej przy pomocy formularza kontaktowego.
§3 REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Dostęp do treści katalogu na warunkach ogólnych nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.
 2. Proces rejestracji polega na wprowadzeniu do systemu wymaganych danych poprzez odpowiednie formularze. Użytkownik tym samym zobowiązuje się zachować poufność i ochronę w zakresie posiadanych danych umożliwiających dostęp do panelu Konta Użytkownika. W wypadku uzasadnionego podejrzenia dostępu osób trzecich Administrator zawiesi dostęp do czasu wyjaśnienia.
§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Rozpoczęcie procesu formowania zamówienia odbywa się po dodaniu pierwszego przedmiotu i nie wymaga logowania.
 2. Podczas całego procesu Użytkownik jest na bieżąco informowany o ilości zamawianych pozycji oraz ich wartości zgodnie z przydzielonym poziomem cen.
 3. Finalizacja zamówienia następuje w momencie skompletowania wszystkich koniecznych danych, ich weryfikacji oraz akceptacji warunków zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zawarciem umowy handlowej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
§5 POZIOMY CENOWE
 1. Niezalogowani Użytkownicy oraz wszyscy posiadający aktywne konto, którzy nie poddali się weryfikacji i uzyskaniu statusu Klienta, są przydzieleni do grupy o statusie nie uwzględniającym poziomów rabatowych.
 2. Zweryfikowani użytkownicy uzyskują status Klienta i przysługujący poziom cen uwzględniający odpowiedni rabat.
§6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI
 1. Realizacja następuje automatycznie, kiedy złożone zamówienie wpływa od zweryfikowanego użytkownika, który posiada status Klienta.
 2. Zamówienia od nowych użytkowników mogą być weryfikowane drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Informacja o każdorazowej zmianie statusu realizacji zamówienia jest dostarczana drogą elektroniczną.
 4. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, dział handlowy kontaktuje się z klientem w celu ustalenia zakresu realizacji.
 5. Klient określa wybraną metodę płatności podczas składania zamówienia.
 6. W wypadku płatności drogą elektroniczną, zamówienie jest podstawą do dokonania zapłaty.
 7. Klient otrzymuje fakturę lub paragon za zamówiony towar razem z dostarczanym towarem.
 8. Dostawa odbywa się zgodnie z opcją dostawy określoną w danym zamówieniu.
 9. Sposoby płatności:
 • a) płatność gotówką/kartą płatniczą- w stacjonarnym punkcie sprzedaży.
 • b) gotówkowa- płatność za pobraniem (bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera)
 • c) bezgotówkowa: przelewy błyskawiczne (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu) lub płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy.
§7 INFORMACJA O ZWROCIE TOWARU
 1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14)  dni. Klient ma możliwość powiadomienia Sprzedawcy o zamiarze zwrotu towaru poprzez panel klienta lub adres mailowy :mitronik@mitronik.com
 2. Procedura zwrotu określona jest indywidualnie w treści umowy akceptowanej podczas składania zamówienia. Zwrotowi podlegają towary tylko i wyłącznie nieużywane w nienaruszonym stanie.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykł sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • 5.1 O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 5.2 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • 5.3 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności.
 • 5.4 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia,higienicznych i innych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


6.Zwrotowi nie podlegają zużywające się towary o cechach materiałów eksploatacyjnych:
baterie i akumulatory

 • chemia
 • kable
 • złącza
 • zdekompletowane elementy oświetleniowe LED

§5 NEWSLETTER
 1. Odwiedzający jak i zarejestrowany Użytkownik może zapisać się do biuletynu i tym przyjmować korespondencję handlową na swoją skrzynkę e-mail.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji korzystając z opcji dostępnych w panelu klienta.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść zamieszczona na stronach Katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Katalog korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Blokada plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie katalogu po stronie Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści dokumentu Warunków Użytkowania Strony z koniecznych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.
Produkt dodany do porównania

Informujemy, iż nasz katalog wykorzystuje technologię plików cookies.
Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych innych informacji niż te, które potrzebne są do poprawnego funkcjonowania strony i są zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”).